plyn  –  voda  –  kúrenie  –  tlak  –  elektro

logo-zelena-domacnostiam
Zelená domácnostiam

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Firma STYK SERVIS je certifikovanou spoločnosťou oprávnenou inštalovať zariadenia so štátnou dotáciou.

Inštalujeme podporované zariadenia:

  • fotovoltické panely
  • slnečné kolektory
  • tepelné čerpadlá

Postup pri získaní dotácie:

Domácnosť si vyberie vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž.
Následne môže elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatní pri inštalácii u zhotoviteľa.  Vydávanie poukážok je pravidelne ohlásené na presný termín.
Do pár dní od získania poukážky Vám bude doručená papierová verzia poukážky.  Jednu poukážku si necháte a druhú poukážku s úradne overeným podpisom odovzdáte zhotoviteľovi.
Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke.
Následne prebehne inštalácia zariadenia. Inštalácia musí prebehnúť najneskôr do 3 mesiacov od získania poukážky.

Bližšie informácie a presný postup nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk