plyn  –  voda  –  kúrenie  –  tlak  –  elektro

Niekoľko slov o nás

Firma Pavol Styk – SERVIS vznikla v r. 1991 s hlavným zameraním na vykonávanie činností – montáže, opravy, servis a revízie plynových a olejových spotrebičov, prevádzkovaných v priemyselných, pekárenských a gastronomických zariadeniach.

V ďalších rokoch sa firma kapacitne rozrástla a kvalitou svojej práce, spoľahlivým prístupom a zriadením servisno-revíznej činnosti pre prevádzkovateľov vyhradených technických zariadení, sa na Slovensku postupne stala najväčšou súkromnou firmou v oblasti „plyn-voda-kúrenie-tlak-elektro“ poskytovaných služieb.

Posilnená pozíciou uznávanej spoločnosti, bola založená v r. 2000 spoločnosť STYK SERVIS,s.r.o., ktorou majiteľ Pavol Styk spolu so svojimi synmi nadviazal na dovtedajšiu tradíciu a skúsenosti a svoje podnikateľské aktivity tak rozšíril aj o obchodnú činnosť.

Firma STYK SERVIS, s.r.o. je v súčasnosti zameraná na komplexnú, zmluvne zabezpečenú starostlivosť o zákazníkov, t.j. na výkon servisných prác, opráv, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok – revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových aj elektrických.

Firma STYK SERVIS, s.r.o. ponúka plynofikácie priemyselných stavieb, venuje sa výstavbe plynových kotolní, realizácii ústredného kúrenia a to od zabezpečenia projekčného riešenia vrátane projektovej dokumentácie, spracovania nákladových rozpočtov a kalkulácií, cez kompletnú realizáciu diela podľa uzatvorenej obchodnej zmluvy danej zákazky až po výkon príslušných revízií a vydanie sprievodnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. Okrem toho zabezpečuje obchodno-predajnú činnosť prostredníctvom zriadenej prevádzky – veľkoobchodnej a maloobchodnej.

Obe firmy vzájomne spolupracujú, realizačne pôsobia nielen v rámci Slovenska, ale pracovno – obchodné aktivity smerujú aj na okolité štáty ( Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu ).

Zárukou ich úspešného trendu je stabilný a profesionálny tím zamestnancov, moderné technické a prístrojové vybavenie ako aj vlastný vozový park.

Naše silné stránky

  • stabilný a profesionálny tím zamestnancov
  • moderné technické a prístrojové vybavenie
  • vlastný vozový park

Realizujeme výkon servisných prác, opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie:

  • vyhradených technických zariadeniach plynových
  • vyhradených technických zariadeniach tlakových
  • vyhradených technických zariadeniach elektrických
Spolupracujeme so silnými partnermi