plyn  –  voda  –  kúrenie  –  tlak  –  elektro

Realizácie Plyn-Voda-Kúrenie

Ponúkame komplexné, profesionálne služby v oblasti ústredného vykurovania, plynoinštalácie, vodoinštalácie, zdravotechniky, a to od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez kompletnú realizáciu diela, výkon revízií až po záručný a pozáručný servis.

Vykurovanie

Realizujeme rekonštrukcie, dodávku a montáž:

 • Teplovodných a parných plynových kotolní
 • Kotolní s elektrickým vykurovaním
 • Solárnych kolektorov
 • Tepelných čerpadiel
 • Ohrievačov vzduchu
 • Plynových infražiaričov
 • Panelových a rebríkových vykurovacích telies
 • Podlahového vykurovania

Plynoinštalácia

Realizujeme dodávku a montáž:

 • Nízkotlakových a strednotlakových rozvodov
 • Technických zariadení vnútornej a vonkajšej plynoinštalácie
 • Regulačných staníc plynu
 • Systémov na odťah spalín zo spotrebičov
 • Odborných prehliadok a skúšok

Zdravotechnika

Realizujeme dodávku a montáž:

 • Rozvodov pitnej a úžitkovej vody
 • Rozvodov požiarnej vody
 • Hydrantových systémov
 • Sanitárnych predmetov
 • Sociálnych zariadení
 • Úpravní vody, vodární a automatických systémov
 • Rozvodov kanalizácie
 • Tlakové skúšky a revízie
Ukážky našich realizácií

Ďalšie referencie nájdete v našej fotogalérii.